Privacy statement

DS COVERS B.V. – gevestigd aan de Oude Apeldoornseweg 37 E1, 7333 NR Apeldoorn, NL – is een ontwikkelaar/verkoper van producten geschikt voor het beschermen van voertuigen zoals auto’s, motorfietsen en fietsen. DS COVERS verkoopt haar producten via haar eigen website dscovers.nl alsook via een internationaal netwerk van verkooppartners. DS COVERS B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66951062.

DS COVERS verzamelt via haar website(s), applicatie(s), acties, evenementen en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over u (hierna: “Persoonsgegevens”). DS COVERS is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke Persoonsgegevens DS COVERS verzamelt, voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken, aan welke derde partijen deze Persoonsgegevens worden verstrekt en hoe u uw rechten met betrekking tot deze Persoonsgegevens kunt uitoefenen. In dit DS COVERS Privacy Statement (hierna: “Privacy Statement”) beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. DS COVERS staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement vindt u altijd op www.dscovers.nl.

Vragen
Heeft u vragen over ons Privacy Statement, dan kunt u deze richten aan:
DS COVERS B.V.
Afdeling Klantenservice
Oude Apeldoornseweg 37 E1
7333 NR Apeldoorn, NL
of via dscovers.nl/contact

DS COVERS verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Het uitvoeren van bestellingen voor producten/diensten uit de webshop;
2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail en post;
3. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
4. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;
5. Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie.

1. Uitvoeren van bestellingen voor producten en diensten uit de webshop
DS COVERS legt Persoonsgegevens vast bij bezoek aan de DS COVERS website.

Als u jonger bent dan 16 jaar en u wilt producten of diensten bestellen of aanvragen, dan dient u daarvoor toestemming te hebben gekregen van uw ouder(s) of voogd(en).

2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail
Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven wordt u e-mailadres gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten.DS COVERS kan u ook per post aanbiedingen, specifieke acties en informatie over (nieuwe) producten en diensten toesturen. U kunt zich hiervoor afmelden via DS COVERS klantenservice, zie bovenaan dit Privacy Statement of via de afmeldmogelijkheid die in het poststuk is opgenomen.

3. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten/diensten en marktonderzoek
DS COVERS streeft ernaar om haar producten, websites en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren en om het assortiment en de diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten en bezoekers af te stemmen. Hiervoor is het noodzakelijk dat DS COVERS statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. DS COVERS kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. Onderzoeksresultaten worden steeds op geaggregeerde basis gerapporteerd en zijn op geen enkele wijze tot individuele klanten te herleiden.

Door uw gedrag op onze marketinguitingen en websites te analyseren kunnen we onze website en aanbiedingen beter op uw persoonlijke voorkeuren afstemmen. Hier komt profilering bij kijken: dit is elke vorm van geautomatiseerde gegevensverwerking waarbij we bepaalde persoonlijke aspecten van u analyseren om onder andere uw persoonlijke voorkeuren, interesses en gedrag te voorspellen. We maken hiervoor onder andere gebruik van cookiegegevens en accountgegevens (en met uw toestemming gegevens van andere partijen). Denk aan:
• Laatst gekochte artikelen
• Bekeken pagina’s op onze websites
• Volgorde van artikelen op artikeloverzichtspagina’s
• Kortingscodes vanwege uw verjaardag
• Advertenties met artikelen die u eerder hebt bekeken
We analyseren hoe effectief onze campagnes zijn op basis van uw gedrag. Hiervoor kijken we naar uw (re)actie.

Deze verwerkingen van Persoonsgegevens voor dit doel zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om u op de best mogelijke manier van dienst te kunnen zijn en om u de beste klantervaring te kunnen geven.

4. Ter ondersteuning van online marketingcommunicatie en campagnes
DS COVERS gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten en bezoekers van de website en/of events. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. DS COVERS volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook Instagram, Twitter en blogs. DS COVERS volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. DS COVERS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

DS COVERS maakt ook gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, zoals Instagram/Facebook, waardoor DS COVERS toegang heeft tot (een deel van) uw gegevens op die social media. Om u gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als u social media (zoals Facebook), zoekmachines (zoals Google) of andere websites en apps bezoekt, kunnen we uw e-mailadres of ander identificerend gegeven matchen met gegevens van die social media of zoekmachines. Dit gebeurt altijd in gehashte vorm. Op de website 'Google Privacy en Voorwaarden' vindt u gedetailleerde informatie over hoe Google omgaat met uw Persoonsgegevens verkregen via dscovers.nl.

Wanneer u met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer u commentaar plaatst of ons volgt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij Persoonsgegevens over u kunnen zien. Dit Privacy Statement geldt dan voor de persoonsgegevens die DS COVERS verwerkt. Indien u ervoor kiest de DS COVERS Website of andere DS COVERS (online) diensten te delen via social media, dan kunnen uw Persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden, privacybeleid en cookieverklaring van de betreffende social media websites van toepassing.

De verwerkingen van Persoonsgegevens die plaatsvinden bij het volgen door ons van internet en social media kanalen, wanneer u via die kanalen met ons communiceert, zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en het gedrag en de mogelijke voorkeuren van klanten van DS COVERS in zijn algemeenheid beter te begrijpen. Wij matchen uw Persoonsgegevens met gegevens van social media of zoekmachines op basis van uw toestemming.

5. Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie
Als u contact opneemt met de klantenservice van DS COVERS, omdat u vragen of klachten hebt over de dienstverlening van DS COVERS, zullen wij uw contactgegevens en uw vraag of klacht opslaan. DS COVERS kan u vragen om meer Persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

De Persoonsgegevens die we verwerken voor dit doel kunnen plaatsvinden, omdat u bij DS COVERS producten hebt gekocht of diensten hebt afgenomen of dit van plan bent. De gegevensverwerkingen zijn dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten of wil sluiten. Daarnaast kunnen deze gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om u op de best mogelijke manier van dienst te kunnen zijn en om u de beste DS COVERS ervaring te kunnen geven.
U kunt DS COVERS op elk moment meer informatie over of inzage vragen in de Persoonsgegevens die DS COVERS van u verzamelt en gebruikt. Daarnaast kunt u een verzoek doen om uw Persoonsgegevens te verstrekken in een veel voorkomend bestandsformaat. Ook kunt u een verzoek doen om uw Persoonsgegevens te laten corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of om het gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken en u kan bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DS COVERS. Als u wilt dat DS COVERS uw gegevens niet langer gebruikt voor direct marketing, kunt u dat bij de klantenservice aangeven.

U kunt uw verzoek sturen aan DS COVERS Klantenservice. DS COVERS zal u dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. DS COVERS zal in beginsel binnen (1) maand schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Indien uw verzoek ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens (2) maanden worden verlengd. We zullen u dit dan binnen (1) maand na de ontvangst van uw verzoek laten weten.

Als de verwerking van de Persoonsgegevens berust op uw toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, zal DS COVERS ervoor zorgen dat zij de verwerking van de Persoonsgegevens voor dat doeleinde staakt. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Als u van mening bent de verwerking van Persoonsgegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met DS COVERS Klantenservice. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor de volledigheid geven wij hieronder nogmaals de gegevens van de DS COVERS Klantenservice weer.

DS COVERS B.V.
Afdeling Klantenservice
Oude Apeldoornseweg 37 E1
7333 NR Apeldoorn, NL
of via dscovers.nl/contact
DS COVERS schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten.

Dit kunnen derden zijn die DS COVERS bijvoorbeeld inschakelt voor de uitvoering van betalingen (betalingsdienstverleners), marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail, postverwerkers, social media en zoekmachines), fulfilmentactiviteiten (zoals opslag-, pick&pack dienstverleners) voor IT-werkzaamheden (IT-dienstverleners) en voor haar klantenservice. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor DS COVERS en heeft DS COVERS de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen (waaronder het sluiten van een verwerkersovereenkomst) om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Uitsluitend indien DS COVERS hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. DS COVERS zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen en standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld met deze ontvangers overeenkomen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Indien u wilt weten welke waarborgen we inzetten om uw gegevens te beschermen neem dan contact op met DS COVERS Klantenservice.
DS COVERS hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. DS COVERS heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt DS COVERS tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.
Uw Persoonsgegevens zullen worden verwijderd of worden geanonimiseerd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor DS COVERS deze verwerkt.
Op de website van DS COVERS treft u links aan naar andere websites van derde partijen. DS COVERS is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die websites.

Wijzigingen
Wijzigingen in dit Privacy Statement zullen via de DS COVERS Website bekend worden gemaakt.

© DS COVERS B.V., augustus 2023

Lees ook ons cookiebeleid
DS COVERS maakt gebruik van cookies en overige technieken op haar website. In ons cookiebeleid leest u wat cookies precies zijn, welke soort wij gebruiken/opslaan en wat we er precies mee doen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice.